Viyanada adım başı malikane ama İki saray varki , gez gez bitmiyor ve bir gösteriş bir lüks inanılmaz.Kışlık olanı HOFBURG SARAYI yazlık olanı SCHÖNBRUNN Sarayı bu saraylar meşhur Habsburg ailesine ait küçük bir beylikten kraliyet evlilikleri sayesinde kocaman bir hanedan olan Habsburglar Avusturya’da 1278-1918 yılları arasında hüküm süren kraliyet ailesi. İsviçre asıllı olan hanedanın tarihi 10. yüzyıla kadar iner.
Başta Habsburg hanedanlığı olmak üzere Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun birçok önemli kişisine ve hanedanına ev sahipliği yapmıştır. Hofburg Sarayı daha çok kışlık malikane olarak kullanılırken Schönbrunn Sarayı yazlık olarak tercih edilmiştir. Sarayda 4.659.852 tane tarihi eser vardır.
Fransız Kraliçelerinden Marie Antoinette Hofburg Sarayı’nda dünyaya gelmiştir,meşhur Kraliçe  Sisi de burada yaşamıştır.Bu saray 1654 yılında yaptırılmıştır.Viyana Yüzyıllar boyu Habsburg hanedanının yerleşim yeri olan bir kent, bu süre boyunca Avrupa’nın kültürel ve politik merkezlerinden biri haline gelmiştir. Viyana ,Londra, New York ve Paris’ten sonra iki milyon nüfusuyla dünyanın en büyük dördüncü kentiyken, I. Dünya Savaşı sonrasında nüfusunun dörtte birini kaybetmiştir.